Wykonujemy

  • - mapy do celów prawnych,


  • - podziały,


  • - wznowienia granic,


  • - rozgraniczenia,


  • - mapy do celów projektowych , mapy numeryczne,


  • - obsługę geodezyjną inwestycji,


  • - wyznaczanie obiektów budowlanych


  • - geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze.