Uprawnienia

  • - Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwestycyjne.


  • - Rozgraniczenia, podziały i szacowanie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.


  • - Geodezyjne urządzenia terenów rolnych i leśnych.